"Het Buitenhuis" Gezinshuis

Veiligheid 

Er zijn verschillende redenen wat maakt dat kinderen voor een bepaalde of langere periode niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan er toe leiden dat het voor die kinderen soms beter is om voor die periode in een gezinshuis te gaan wonen.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig gaan voelen en dat zij zich vanuit de veiligheid verder kunnen ontwikkelen. Hierin spelen de gezinshuisouders een belangrijke rol.
Zij proberen zoveel mogelijk een stabiele factor te zijn voor deze kinderen. Zij voeden de kinderen op, analyseren hoe het gaat en handelen als een echte ouder. 
 

Professionaliteit, inzet begeleiding 

De gezinshuisouders zijn de vertrouwde gezichten voor de kinderen. Zij dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en aansturing van de kinderen. De gezinshuisouders worden ondersteund door de HBO-SKJ geregistreerde PB’er, de orthopedagoog en woonbegeleider(s). Gezamenlijk monitoren zij de ontwikkeling van de kinderen, om hen zo optimaal binnen zijn/haar mogelijkheden te laten ontwikkelen. 
 

Contact met de ouders en voogd 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Soms is de opvoeding tijdelijk, maar regelmatig komt het voor dat de gezinsouders voor een lange tijd voor uw kind zorgen. Betrokkenheid van de ouders, de ouders regelmatig zien en zoveel mogelijk de familieband in stand houden, zijn kernwaarden die wij nastreven. Wij vinden het belangrijk om goede contacten te onderhouden met zowel de ouders als de jeugdbeschermer en het netwerk van ouders en kind. 
 

Dagbesteding 

Voor de kinderen die (nog) niet naar school kunnen is het mogelijk om naar de dagbesteding te gaan. Zij kunnen hier hun creatieve gang laten gaan door bijvoorbeeld een vogelhuisje te maken. De dagbesteding wordt verzorgt door Pruuve en vindt plaats in de loods die zich achter Het Buitenhuis bevindt.
 

Contact met dieren

De omgang met dieren speelt een belangrijke rol op weg naar zelfstandigheid. Het contact met dieren kan een wezenlijk verschil maken voor de kinderen. De zorg en aandacht voor de dieren helpt hen in het contact maken met andere huisgenootjes en teamleden. Bovendien leren zij hierdoor belangrijke zaken als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Om deze reden is er de mogelijkheid om op een zorgboerderij met de dieren te spelen, ze te verzorgen of paardentherapie te volgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting De Hoeve.

Het Buitenhuiswat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling

De gezinsouders van Het Buitenhuis geven de bewoner een stabiele basis waarin ontwikkeling mogelijk is, vanuit een huiselijke omegeving. Zij bieden hen een veilige basis met zorg op maat in combinatie met de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. Tegelijkertijd werken wij op basis van duidelijke afspraken en regels.

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling
sluiten