De doelgroep Ondersteuning voor kinderen

Binnen Het Buitenhuis wordt een zo stabiel mogelijke setting nagestreefd. Hierdoor wordt zoveel mogelijk gestreefd naar perspectief biedende plaatsingen. Het Buitenhuis is het meest passend voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Zij kunnen doorgaans tot hun 18e verjaardag blijven wonen.

Het Buitenhuis kenmerkt zich door de hoge mate aan structuur en voorspelbaarheid. De gezinshuishouder hebben een duidelijke dagstructuur voor de kinderen uiteengezet, wat maakt dat kinderen met een vorm van ASS goed tot hun recht kunnen komen binnen de setting. 

Contra-indicaties
- Actief drugsgebruik
- Fysieke agressie (bespreekbaar)
- Bekend met seksuele delicten

Het Buitenhuiswat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling

De gezinsouders van Het Buitenhuis geven de bewoner een stabiele basis waarin ontwikkeling mogelijk is, vanuit een huiselijke omegeving. Zij bieden hen een veilige basis met zorg op maat in combinatie met de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. Tegelijkertijd werken wij op basis van duidelijke afspraken en regels.

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling
sluiten