De doelgroep Ondersteuning voor kinderen

Binnen Het Buitenhuis wordt een zo stabiel mogelijke setting nagestreefd. Hierdoor wordt zoveel mogelijk gestreefd naar perspectief biedende plaatsingen. Het Buitenhuis is het meest passend voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Zij kunnen doorgaans tot hun 18e verjaardag blijven wonen.

Het Buitenhuis kenmerkt zich door de hoge mate aan structuur en voorspelbaarheid. De gezinshuishouder hebben een duidelijke dagstructuur voor de kinderen uiteengezet, wat maakt dat kinderen met een vorm van ASS goed tot hun recht kunnen komen binnen de setting. 

Contra-indicaties
- Actief drugsgebruik
- Fysieke agressie (bespreekbaar)
- Bekend met seksuele delicten

Het Buitenhuiswat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Samen investeren in jouw toekomst!
sluiten