Doelgroep en uitsluitcriteria Het Buitenhuis

Niet iedere zorgvraag kan door Het Buitenhuis worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

- Verslavingszorg
- Suïcidaliteit
- Cliënten die verpleging en/of verzorging nodig hebben
- Complexe zorgvraag
- Niet-planbare zorg

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Het Buitenhuis niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de cliënt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing. De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

- Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
- Fysieke agressie
- Verslavingsproblematiek
- Suïcidaliteit van cliënt

Het Buitenhuiswat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling

De gezinsouders van Het Buitenhuis geven de bewoner een stabiele basis waarin ontwikkeling mogelijk is, vanuit een huiselijke omegeving. Zij bieden hen een veilige basis met zorg op maat in combinatie met de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. Tegelijkertijd werken wij op basis van duidelijke afspraken en regels.

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling
sluiten