Missie en Kernwaarden Het Buitenhuis

Het Buitenhuis wil jongeren en kinderen een fijne plek bieden om te wonen. Een veilige plek, waar ze zich thuis voelen en die zoveel mogelijk op een normale gezinssituatie lijkt. Vanuit de veiligheid én ruimte die onze woonvorm biedt, kunnen bewoners zich zo goed mogelijk ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu. We leren hen omgaan met zowel vrijheid als met verantwoordelijkheid. Daarin begeleiden we hen en bieden de hulp die ze nodig hebben.

We bieden onze bewoners een stevige basis van waaruit zij (weer) sterk kunnen worden en in zichzelf kunnen geloven. De veilige omgeving geeft hen het vertrouwen zichzelf te ontwikkelen en daarin doelen te stellen. Tegelijkertijd biedt deze omgeving hen ook de ruimte die nodig is om zichzelf te ontwikkelen in interactie met anderen.

Samen werken aan een zelfstandige toekomst
We begeleiden onze bewoners in het stellen van doelen die ze willen bereiken. Doelen als zelfstandig wonen, een diploma halen, een baan vinden en houden. Samen met ons werken zij aan een zelfstandige toekomst.

Het Buitenhuiswat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling

De gezinsouders van Het Buitenhuis geven de bewoner een stabiele basis waarin ontwikkeling mogelijk is, vanuit een huiselijke omegeving. Zij bieden hen een veilige basis met zorg op maat in combinatie met de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. Tegelijkertijd werken wij op basis van duidelijke afspraken en regels.

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling
sluiten