Stichting Het Buitenhuis ISO Gecertificeerd

Wij zijn er trots op dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Het Buitenhuis en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het certificaat is afgegeven op Stichting Het Buitenhuis.

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglementen van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied.Het bieden van woonbegeleiding onafhankelijk van leeftijdsfasen. 

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.

Klik hier
om het certificaat te bekijken of te downloaden. 


Het Buitenhuiswat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling

De gezinsouders van Het Buitenhuis geven de bewoner een stabiele basis waarin ontwikkeling mogelijk is, vanuit een huiselijke omegeving. Zij bieden hen een veilige basis met zorg op maat in combinatie met de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. Tegelijkertijd werken wij op basis van duidelijke afspraken en regels.

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontwikkeling
sluiten